Brf Rydbergshill

Vi finns vid korsningen Carl Hillsgatan/Gustav Rydbergsgatan i Malmö. Hemsidan kommer att fyllas med information framför allt för dom boende. Under menyn kan du t.e.x. hitta; A - Ö, där vi ska samla nyttig information om vaktmästare, förvaltare, ordningsregler m.m. Har du synpunkter, ideér eller någonting annat angående föreningens hemsida, kan du maila till: rydbergshill@dinstudio.se

Har du funderingar, ideér m.m. angående boendet/gården etc. kan du kontakta någon i styrelsen (telefonummer/mailadresser finns på anslagstavlan i respektiv ingång) eller lämna ett meddelande i föreningspostlådan i porten på G.R 5.

Ny styrelse

2020-06-08

I samband med stämman valdes nya medlemmar in i styrelsen. Se vilka som sitter i styrelsen under rubriken Styrelsen eller på anslagstavlorna i trapphusen.

Stämmoprotokoll

2020-06-08

Protokollet från årets föreningsstämma är klart och du kan ta del av det under rubriken Underhåll & Stadgar.

Bredband

2019-07-08

Enligt beslut på stämman kommer det att dras in fiber i vår förening. Förväntas vara klart den 1 oktober 2019

Renovering portar

2019-07-08

Under vecka 33-34 kommer renovering av vår stora port på Gustaf Rydbergsgatan 5 att starta.

Höst och värme

2018-10-03

Vi har fått en del information från våra medlemmar som tycker det börjar bli kallt i lägenheterna.

Vårt värmesystem är fullt fungerande och känner av ute temperaturer men det tar ett någon dag innan det justerat in sig och levererar värme i elementen. Om det ändå känns ok hör av er tiill vaktmästarem.

Stadgar

2018-10-02

Senast gällande stadgar finns nu att läsa under menyn "Underhållsplan " Stadgar".

Protokoll extrastämma

2018-09-30

Finns under menyn "Underhållsplan & Stadgar"

Stämmoprotokoll

2018-06-14

Protokollet från föreningens ordinarie stämma finns nu att hämta och läsa under rubriken Underhållsplan & Stadgar.

Protokoll extrastämma 25 april 2018

2018-05-09

Nu finns protokollet från den extrastämma som hölls den 25 april 2018 att läsa under rubriken Underhållsplan & Stadgar. 

Protokoll extrastämma 9 april 2018

2018-04-27

Nu finns protokollet från den extrastämma som hölls den 9 april 2018 att läsa under rubriken Underhållsplan & Stadgar. Stämman blev ogilltig förklarad pga kallelse inte skett enligt stadgarna.

Nyhet

2018-03-15

Ett fåtal punkter kvarstår i reliningarbetet och dessa ska vara klara senast 6 april då hela projektet ska vara avslutat

Uppdaterad tidplan

2018-02-19

Det finns en uppdaterad tidplan under rubriken "Underhållsplan & Stadgar" och heter Tidplan Spray reviderad.

Problem med el, Tv och bredband

2018-01-16

Under natten till tisdagen den 16 januari så slogs viss del av elförsörjningen i fastigheten ut. Detta har bl.a. lett till probelm med varmvatten, värme, TV och bredband via ComHem samt ingen belysning i trappor vid Carl Hillsagatan. Felsökningar under hela dagen har visat på att orsaken till detta har med ytterbelysningen på Carl Hillsgatan att göra på något sätt. Nu ska allt fungera igen utom ytterbelysningen som kommer att åtgärdas med start 23 januari.

Nyhet

2018-01-14

Försening i reliningen. Se mer under rubriken Relining 2017

Nyhet

2017-12-09

Toaavloppen på 5:an, 10 A & B kan användas.

Nyhet

2017-11-10

Uppdaterad info finns för Relining 2017

Relining

2017-10-31

En ny uppdaterad preliminär tidplan för reliningarbetet finns att ta del av under rubriken "Underhållsplan & Stadgar".

Läs även under rubriken Relining 2017.

Uppdaterning

2017-10-20

Ny uppdaterad info finns kring reliningen 2017

Hygienvagn

2017-10-05

På måndag den 9 oktober kommer vissa av lägenheterna i Gustaf Rydbergsgatan 7 få stängda  avlopp i badrum. 

Då finns hygienvagen att tillgå där det finns tre rum med toa, tvättställ och dusch att tillgå. Ni kan använda era nycklar till lägenheten för att öppna dörren.

Försening

2017-09-20

Reliningarbetet är en vecka försenat och det innebär att arbetet i lägenheter på Gustaf Rydbergsgatan 7 startar i vecka 40.

Nyhet

2017-09-14

Inspektion alla lägenheter !

Onsdagen den 20 september med start klockan 08.00 kommer Repie att göra inspektion av alla lägenheter i fastighet för kontroll av avlopp i kök och badrum. 

Nyhet

2017-09-05

Uppdaterad information finns under Relining 2017

Nyhet

2017-07-02

Under menyvalet "Relining 2017" finner du löpande information kring arbetet.

Protokoll från stämman

2017-05-02

Protokollet från stämman som hölls den 24 april 2017 är nu klart och finns under menypunkten Underhållsplan & Stadgar.

Relining

2017-05-02

Alla avloppsstammar i föreningen kommer relinias. Prel. start är i augusti och slut kring lucia.

Stämmoprotokoll & Årsredovisning 2014

2015-05-13

Protokollet från årets stämma är klart och årsredovisningen för 2014 finns att ta del av under "Underhållsplan & Stadgar".

Protokoll från stämman

2014-06-03

Är nu klart och finns under "underhållsplan & stadgar".

Årsredovisning 2013

2014-06-02

Årsredovisningen för 2013 finns att ta del av under "underhållsplan & stadgar".

Protokollet från stämman kommer att finnas på samma plats inom kort.

Årsredovisning 2012 och protokoll från stämman

2013-06-15

Nu finns Årsredovisningen för 2012 och protokollet från stämman att ta del av under "underhållsplan & stadgar".

Årsredovisning och stämmoprotokoll

2012-06-11

Nu finns Årsredovisningen för 2011 och protokollet från stämman att ta del av under "underhållsplan & stadgar".

Slutbesiktning

2011-08-08

Kommer att ske den 19 augusti.

Renovering fönster och balkonger

2011-02-17

Nu har renoveringen av balkonger och fönster startat!

Arbetet utförs av K-Fasader och beräknas vara klart i slutet av maj månad.

Lägenhetsnummer

2010-11-17

Enligt direktiv från Lantmäteriet införs nya lägenhetsnummer. Du hittar ditt nummer på din dörr samt på anslagstavlan i portuppgången.

Årsredovisning 09

2010-09-13

Årsredovisningen för 2009 hittar du under Underhållsplan & Stadgar

Stämma 09

2009-03-30

Årets stämma äger rum den27/5. Läs mer under fliken Infobladet/Infobladet_03_09

Underhållsplan 09

2009-03-20

Nu kan du hitta underhållsplanen för 2009 under fliken "Underhållsplan" i menyn upp till

Säkerhet

2009-03-11

Du hittar en ny flik med säkerhet som kommer att fyllas på med bra information, tips efter hand.

Soprummet

2008-02-19
I en bostadsrättförening gäller det att alla tar ansvar för att föreningen blir en trivsam miljö att vistas i. Men även att att föreningen inte ska behöva onödiga kostnader för t ex bortförsel av möbler, elektrisk apparatur med mer. Det är därför inte tillåtet att ställa möbler, elektriskt avfall med mera i soprummet, i källargångar eller utanför vindsutrymmena. Därför ber vi er som ställt byrå, mikrovågsugn mm i soprummet att själv forsla bort detta snarast.

El-installationen

2007-09-17

Läs om El-Installationen under "EL projekt.

Vi kommer här, under Nyheter, informera löpande hur projektet fortskrider.